Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting

Indien u de aangifte inkomstenbelasting door ons wilt laten verzorgen, neem dan contact op dan sturen wij u een checklist ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting zodat wij alle benodigde gegevens op een rijtje hebben.

De prijs van de aangifte hangt af van de hoeveelheid werkzaamheden. Voor een indicatie van de kosten verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Aanmelden vóór medio maart a.s.
Wilt u uw aangifte inkomstenbelasting door ons laten verzorgen, laat dit dan vóór medio maart a.s. weten. U kunt volstaan met het aanleveren van uw persoonlijke gegevens (inclusief burgerservice nummer en geboortedatum). De overige gegevens kunt u eventueel later aanleveren.

Voor alle klanten vragen wij elk jaar in april uitstel aan voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting tot 1 mei van het jaar daarop volgend. Elke maand moeten wij een evenredig aantal aangiften indienen bij de Belastingdienst.

Bent u al een bestaande klant, dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wij vragen automatisch elk jaar uitstel voor u aan. Indien u uw aangifte niet meer door ons wilt laten verzorgen, meldt dit dan graag voor medio maart.

Ontvangt u pas na 1 april een aangiftebiljet of heeft u zich niet tijdig aangemeld? Ook dan is het vaak nog mogelijk om uitstel aan te vragen. Het is echter beter om u op tijd aan te melden omdat u anders het risico loopt op een boete en een ambtshalve aanslag.

Indien u geen uitnodiging van de Belastingdienst heeft ontvangen om aangifte te doen, maar u heeft wel winst uit onderneming of inkomsten uit overige werkzaamheden, dan bent u wel verplicht om aangifte te doen, maar bent u niet verplicht om dit voor 1 april te doen. Er hoeft in dat geval geen uitstel aangevraagd te worden.

Reacties zijn gesloten.